O projekcie

#ratownicy2020

Rok 2020 wpisze się w karty historii jako 12 miesięcy walki z podstępnym wrogiem o nazwie Covid 19. Rok ten wyłonił też prawdziwych bohaterów, którzy pomimo ogromnego zagrożenia walczyli i nadal walczą o zdrowie nas wszystkich. Bohaterami Ery Covid są ratownicy medyczni. To właśnie oni, pokonując przede wszystkim strach o zdrowie i życie swoich bliskich, codziennie wyruszają z domów, aby wspierać potrzebujących. Film „Bohaterzy Ery Covid”, to krótka opowieść o pracy ratowników medycznych krakowskiego pogotowia. Fundacja Novis Plus razem z Towarzystwem Ubezpieczeń Warta zakupiła pięć bram odkażających dla ratowników medycznych. To jedynie drobny gest do słów “Dziękujemy”.

covid 19
bram odkażających
miasta

Cel projektu

Naszym celem jest zmniejszenie ilości zakażeń koronawirusem, w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez ratowników medycznych. Do największej ilości zakażeń COVID 19 dochodzi w trakcie zdejmowania odzieży ochronnej. Dzięki naszemu projektowi, mamy realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ratowników medycznych, którzy narażają swoje życie, aby pomagać innym.

Towarzystwo Ubezpieczeń Warta

Przeznaczyła środki finansowe na zakup bram odkażających.

Politechnika Śląska

Stworzyła projekt bramy odkażającej jak również użyty w niej środek.

Waam Machines

Grupa absolwentów Politechniki Śląskiej, która realizuje projekt.

Bramy odkażające
trafiły do:

Kraków

22.07.2020 brama została przekazana Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą przy ul. Łazarza 14, natomiast 31.08.2020 trafiła do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego

Nowy Sącz

24.07.2020 urządzenie trafiło do SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu

Zakopane

26.08.2020 urządzenie zostało przekazane Szpitalowi Powiatowemu im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Nowy Targ

20.07.2020 brama trafiła do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Nowym Targu

Pomagamy dalej

Chcemy, aby bramy odkażające trafiły do jak największej ilości placówek medycznych. Dlatego, jeżeli i i Tobie, nie są obojętni ratownicy, wesprzyj nasze działania. Pamiętaj, aby w opisie przelewu dodać #ratownicy2020.

wesprzyj