08 Mar

The international Swiss-Polish conference on uptade un pediatric intensive care, cardiology and cardiac sugery

💙Fundacja Novis Plus razem z Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej, Kardiologii oraz Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Genewie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję dotyczącą leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca.
 
💙„ The international Swiss-Polish conference on uptade un pediatric intensive care, cardiology and cardiac sugery”
Data 17 – 18 Marca 2022
Forma hybrydowa konferencji
Miejsce: aula USD Kraków , HUG Genewa
 
 
💙Konferencja ta obejmuje dwudniowe wykłady mające na celu zaprezentowanie najnowszych wytycznych leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Genewie, wspólnie zaprezentują tematy z tej niesamowicie ciekawej i ważnej dziedziny medycyny.
 
💙Konferencja ma charakter hybrydowy a udział w niej jest bezpłatny.
Do konferencji można dołączyć na platformie TEAMS, link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JhMGRmOGEtN2ZkYy00MmQ4LWI0MDAtNWExNzc5MmQwMzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7e4b4e-9fe2-4485-a2f7-99690d1a8404%22%2c%22Oid%22%3a%22c6756c2b-44b9-42ad-ab17-112749ddaaaa%22%7d
lub zapisując się do udziału stacjonarnego, które będzie możliwe w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym celu należy wysłać chęć zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na adres mailowy: magdalena.borowka@hcuge.ch
 
💙Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tak ważnego wydarzenia, które w realny sposób przyczyni się do poprawy życia dzieci z wadami serca. A wszystko to za sprawą Pani Doktor Magdaleny Borówki, którą poznacie na konferencji.
 
 
 

Ostatnie posty

Jesteśmy OPP...

05 Cze, 2024