08 Mar

The international Swiss-Polish conference on uptade un pediatric intensive care, cardiology and cardiac sugery

💙Fundacja Novis Plus razem z Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej, Kardiologii oraz Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Genewie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję dotyczącą leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca.
 
💙„ The international Swiss-Polish conference on uptade un pediatric intensive care, cardiology and cardiac sugery”
Data 17 – 18 Marca 2022
Forma hybrydowa konferencji
Miejsce: aula USD Kraków , HUG Genewa
 
 
💙Konferencja ta obejmuje dwudniowe wykłady mające na celu zaprezentowanie najnowszych wytycznych leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Genewie, wspólnie zaprezentują tematy z tej niesamowicie ciekawej i ważnej dziedziny medycyny.
 
💙Konferencja ma charakter hybrydowy a udział w niej jest bezpłatny.
Do konferencji można dołączyć na platformie TEAMS, link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JhMGRmOGEtN2ZkYy00MmQ4LWI0MDAtNWExNzc5MmQwMzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7e4b4e-9fe2-4485-a2f7-99690d1a8404%22%2c%22Oid%22%3a%22c6756c2b-44b9-42ad-ab17-112749ddaaaa%22%7d
lub zapisując się do udziału stacjonarnego, które będzie możliwe w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym celu należy wysłać chęć zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na adres mailowy: magdalena.borowka@hcuge.ch
 
💙Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tak ważnego wydarzenia, które w realny sposób przyczyni się do poprawy życia dzieci z wadami serca. A wszystko to za sprawą Pani Doktor Magdaleny Borówki, którą poznacie na konferencji.
 
 
 

Ostatnie posty

Kobieta na plusie...

27 Wrz, 2022

Dzień Włoski...

09 Sie, 2022

Zapraszamy na FB...

05 Sie, 2022